Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Máy công trình Nagoya Việt Nam.

Email: info@nagoyavietnam.com
8h - 22h

Hotline: 0564968888

nagoya việt nam

0564.96.8888

Hotline 24/7

0981 939 568

Chi nhánh Miền Nam

Phớt cần máy công trình các loại
phot-can-may-cong-trinh-cac-loai - ảnh nhỏ 1

Phớt cần máy công trình các loại

TÌM ĐẠI LÝ TOÀN QUỐC 0906 288 335 - 0357 825 566
Thương hiệu: MINHDUC
Mã: PHOT

Đánh giá 0 lượt đánh giá

Phớt cần máy công trình các loại

untitled-1 

PHỤ TÙNG MÁY CÔNG TRÌNH MINH ĐỨC

 TÌM ĐẠI LÝ TOÀN TRÊN QUỐC

 Liên hệ: 0906 288 335 - 0357 825 566

1           PHỚT CẦN        ARM PC 28

2           PHỚT CẦN        BOM PC 28

3           PHỚT CẦN        BUCKET PC 28

4           PHỚT CẦN        ARM PC 30

5           PHỚT CẦN        BOM PC 30

6           PHỚT CẦN        BUCKET PC 30

7           PHỚT CẦN        ARM PC 50

8           PHỚT CẦN        BOM PC 50

9           PHỚT CẦN        BUCKET PC 50

10         PHỚT CẦN        ARM PC 60-5

11         PHỚT CẦN        BOM PC 60-5

12         PHỚT CẦN        BUCKET PC 60-5

13         PHỚT CẦN        ARM PC 75

14         PHỚT CẦN        BOM PC 75

15         PHỚT CẦN        BUCKET PC 75

16         PHỚT CẦN        ARM PC 100-3

17         PHỚT CẦN        BOM PC 100-3

18         PHỚT CẦN        BUCKET PC 100-3

19         PHỚT CẦN        ARM PC 100-5

20         PHỚT CẦN        BOM PC 100-5

21         PHỚT CẦN        BUCKET PC 100-5

22         PHỚT CẦN        ARM PC 120-2/3

23         PHỚT CẦN        BOM PC 120-2/3

24         PHỚT CẦN        BUCKET PC 120-2/3

25         PHỚT CẦN        ARM PC 120-5/6

26         PHỚT CẦN        BOM PC 120-5/6

27         PHỚT CẦN        BUCKET PC 120-5/6

28         PHỚT CẦN        ARM PC 200-3 (N)

29         PHỚT CẦN        BOM PC 200-3 (N)

30         PHỚT CẦN        BUCKET PC 200-3 (N)

31         PHỚT CẦN        ARM PC 200-3 (O)

32         PHỚT CẦN        BOM PC 200-3 (O)

33         PHỚT CẦN        BUCKET PC 200-3 (O)

34         PHỚT CẦN        ARM PC 200-5

35         PHỚT CẦN        BOM PC 200-5

36         PHỚT CẦN        BUCKET PC 200-5

37         PHỚT CẦN        ARM PC 200-7

38         PHỚT CẦN        BOM PC 200-7

39         PHỚT CẦN        BUCKET PC 200-7

40         PHỚT CẦN        ARM PC 220-3

41         PHỚT CẦN        BOM PC 220-3

42         PHỚT CẦN        BUCKET PC 220-3

43         PHỚT CẦN        ARM PC 220-5/6

44         PHỚT CẦN        BOM PC 220-5/6

45         PHỚT CẦN        BUCKET PC 220-5/6

46         PHỚT CẦN        ARM PC 300-3

47         PHỚT CẦN        BOM PC 300-3

48         PHỚT CẦN        BUCKET PC 300-3

49         PHỚT CẦN        ARM PC 300-5

50         PHỚT CẦN        BOM PC 300-5

51         PHỚT CẦN        BUCKET PC 300-5

52         PHỚT CẦN        ARM PC 350-5/6

53         PHỚT CẦN        BOM PC 350-5/6

54         PHỚT CẦN        BUCKET PC 350-5/6

55         PHỚT CẦN        ARM PC 400-1/2

56         PHỚT CẦN        BOM PC 400-1/2

57         PHỚT CẦN        BUCKET PC 400-1/2

58         PHỚT CẦN        ARM PC 400-3

59         PHỚT CẦN        BOM PC 400-3

60         PHỚT CẦN        BUCKET PC 400-3

61         PHỚT CẦN        ARM PC 400-5

62         PHỚT CẦN        BOM PC 400-5

63         PHỚT CẦN        BUCKET PC 400-5

64         PHỚT CẦN        ARM PC 450-5/6

65         PHỚT CẦN        BOM PC 450-5/6

66         PHỚT CẦN        BUCKET PC 450-5/6

67         PHỚT CẦN        ARM PC 450-7

68         PHỚT CẦN        BOM PC 450-7

69         PHỚT CẦN        BUCKET PC 450-7

70         PHỚT CẦN        ARM PC 650-3/5

71         PHỚT CẦN        BOM PC 650-3/5

72         PHỚT CẦN        BUCKET PC 650-3/5

73         PHỚT CẦN        ARM PW 100

74         PHỚT CẦN        BOM PW 100

75         PHỚT CẦN        BUCKET PW 100

76         PHỚT CẦN        ARM R55-7

77         PHỚT CẦN        BOM R55-7

78         PHỚT CẦN        BUCKET R55-7

79         PHỚT CẦN        ARM R1300

80         PHỚT CẦN        BOM R1300

81         PHỚT CẦN        BUCKET R1300

82         PHỚT CẦN        ARM R1300-5

83         PHỚT CẦN        BOM R1300-5

84         PHỚT CẦN        BUCKET R1300-5

85         PHỚT CẦN        ARM R1400-5

86         PHỚT CẦN        BOM R1400-5

87         PHỚT CẦN        BUCKET R1400-5

88         PHỚT CẦN        ARM R2000

89         PHỚT CẦN        BOM R2000

90         PHỚT CẦN        BUCKET R2000

91         PHỚT CẦN        ARM R2000-2

92         PHỚT CẦN        BOM R2000-2

93         PHỚT CẦN        BUCKET R2000-2

94         PHỚT CẦN        ARM R2000-5

95         PHỚT CẦN        BOM R2000-5

96         PHỚT CẦN        BUCKET R2000-5

97         PHỚT CẦN        ARM R2900-3

98         PHỚT CẦN        BOM R2900-3

99         PHỚT CẦN        BUCKET R2900-3

100       PHỚT CẦN        ARM R2900-5

101       PHỚT CẦN        BOM R2900-5

102       PHỚT CẦN        BUCKET R2900-5

103       PHỚT CẦN        ARM SK 07

104       PHỚT CẦN        BOM SK 07

105       PHỚT CẦN        BUCKET SK 07

106       PHỚT CẦN        ARM SK 07N2

107       PHỚT CẦN        BOM SK 07N2

108       PHỚT CẦN        BUCKET SK 07N2

109       PHỚT CẦN        ARM SK 50

110       PHỚT CẦN        BOM SK 50

111       PHỚT CẦN        BUCKET SK 50

112       PHỚT CẦN        ARM SK 75

113       PHỚT CẦN        BOM SK 75

114       PHỚT CẦN        BUCKET SK 75

115       PHỚT CẦN        ARM SK 100-1

116       PHỚT CẦN        BOM SK 100-1

117       PHỚT CẦN        BUCKET SK 100-1

118       PHỚT CẦN        ARM SK 100-2

119       PHỚT CẦN        BOM SK 100-2

120       PHỚT CẦN        BUCKET SK 100-2

121       PHỚT CẦN        ARM SK 120-1/3

122       PHỚT CẦN        BOM SK 120-1/3

123       PHỚT CẦN        BUCKET SK 120-1/3

124       PHỚT CẦN        ARM SK 120-2/5

125       PHỚT CẦN        BOM SK 120-2/5

126       PHỚT CẦN        BUCKET SK 120-2/5

127       PHỚT CẦN        ARM SK 200-1/3

128       PHỚT CẦN        BOM SK 200-1/3

129       PHỚT CẦN        BUCKET SK 200-1/3

130       PHỚT CẦN        ARM SK 200-2

131       PHỚT CẦN        BOM SK 200-2

132       PHỚT CẦN        BUCKET SK 200-2

133       PHỚT CẦN        ARM SK 220-1

134       PHỚT CẦN        BOM SK 220-1

135       PHỚT CẦN        BUCKET SK 220-1

136       PHỚT CẦN        ARM SK 300

137       PHỚT CẦN        BOM SK 300

138       PHỚT CẦN        BUCKET SK 300

139       PHỚT CẦN        ARM SK 400

140       PHỚT CẦN        BOM SK 400

141       PHỚT CẦN        BUCKET SK 400

142       PHỚT CẦN        ARM ZAX 55

143       PHỚT CẦN        BOM ZAX 55

144       PHỚT CẦN        BUCKET ZAX 55

145       PHỚT CẦN        ARM EX 60-5

146       PHỚT CẦN        BOM EX 60-5

147       PHỚT CẦN        BUCKET EX 60-5

148       PHỚT CẦN        ARM EX 100

149       PHỚT CẦN        BOM EX 100

150       PHỚT CẦN        BUCKET EX 100

151       PHỚT CẦN        ARM EX 100-2

152       PHỚT CẦN        BOM EX 100-2

153       PHỚT CẦN        BUCKET EX 100-2

154       PHỚT CẦN        ARM EX 120-1

155       PHỚT CẦN        BOM EX 120-1

156       PHỚT CẦN        BUCKET EX 120-1

157       PHỚT CẦN        ARM EX 120-2

158       PHỚT CẦN        BOM EX 120-2

159       PHỚT CẦN        BUCKET EX 120-2

160       PHỚT CẦN        ARM EX 150

161       PHỚT CẦN        BOM EX 150

162       PHỚT CẦN        BUCKET EX 150

163       PHỚT CẦN        ARM EX 200-1

164       PHỚT CẦN        BOM EX 200-1

165       PHỚT CẦN        BUCKET EX 200-1

166       PHỚT CẦN        ARM EX 200-2

167       PHỚT CẦN        BOM EX 200-2

168       PHỚT CẦN        BUCKET EX 200-2

169       PHỚT CẦN        ARM EX 220

170       PHỚT CẦN        BOM EX 220

171       PHỚT CẦN        BUCKET EX 220

172       PHỚT CẦN        ARM EX 220-3

173       PHỚT CẦN        BOM EX 220-3

174       PHỚT CẦN        BUCKET EX 220-3

175       PHỚT CẦN        ARM EX 270-1

176       PHỚT CẦN        BOM EX 270-1

177       PHỚT CẦN        BUCKET EX 270-1

178       PHỚT CẦN        ARM EX 270-5

179       PHỚT CẦN        BOM EX 270-5

180       PHỚT CẦN        BUCKET EX 270-5

181       PHỚT CẦN        ARM EX 300

182       PHỚT CẦN        BOM EX 300

183       PHỚT CẦN        BUCKET EX 300

184       PHỚT CẦN        ARM EX 400

185       PHỚT CẦN        BOM EX 400

186       PHỚT CẦN        BUCKET EX 400

187       PHỚT CẦN        ARM MX 6

188       PHỚT CẦN        BOM MX 6

189       PHỚT CẦN        BUCKET MX 6

190       PHỚT CẦN        ARM MX 8

191       PHỚT CẦN        BOM MX 8

192       PHỚT CẦN        BUCKET MX 8

193       PHỚT CẦN        ARM CAT 312

194       PHỚT CẦN        BOM CAT 312

195       PHỚT CẦN        BUCKET CAT 312

196       PHỚT CẦN        ARM CAT 320

197       PHỚT CẦN        BOM CAT 320

198       PHỚT CẦN        BUCKET CAT 320

199       PHỚT CẦN        ARM SH 200

200       PHỚT CẦN        BOM SH 200

201       PHỚT CẦN        BUCKET SH 200

202       PHỚT CẦN        ARM SH 265

203       PHỚT CẦN        BOM SH 265

204       PHỚT CẦN        BUCKET SH 265

205       PHỚT CẦN        ARM SH 280

206       PHỚT CẦN        BOM SH 280

207       PHỚT CẦN        BUCKET SH 280

208       PHỚT CẦN        ARM EC 55

209       PHỚT CẦN        BOM EC 55

210       PHỚT CẦN        BUCKET EC 55

211       PHỚT CẦN        ARM DX 140-5

212       PHỚT CẦN        BOM DX 140-5

213       PHỚT CẦN        BUCKET DX 140-5

214       PHỚT CẦN        ARM SOLA 130

215       PHỚT CẦN        BOM SOLA 130

216       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 130

217       PHỚT CẦN        ARM SOLA 130-3

218       PHỚT CẦN        BOM SOLA 130-3

219       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 130-3

220       PHỚT CẦN        ARM SOLA 130-5

221       PHỚT CẦN        BOM SOLA 130-5

222       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 130-5

223       PHỚT CẦN        ARM SOLA 200

224       PHỚT CẦN        BOM SOLA 200

225       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 200

226       PHỚT CẦN        ARM SOLA 200-3

227       PHỚT CẦN        BOM SOLA 200-3

228       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 200-3

229       PHỚT CẦN        ARM SOLA 200-5

230       PHỚT CẦN        BOM SOLA 200-5

231       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 200-5

232       PHỚT CẦN        ARM SOLA 220

233       PHỚT CẦN        BOM SOLA 220

234       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 220

235       PHỚT CẦN        ARM SOLA 220-2

236       PHỚT CẦN        BOM SOLA 220-2

237       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 220-2

238       PHỚT CẦN        ARM SOLA 220-3

239       PHỚT CẦN        BOM SOLA 220-3

240       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 220-3

241       PHỚT CẦN        ARM SOLA 220-5

242       PHỚT CẦN        BOM SOLA 220-5

243       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 220-5

244       PHỚT CẦN        ARM SOLA 280

245       PHỚT CẦN        BOM SOLA 280

246       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 280

247       PHỚT CẦN        ARM SOLA 280-3

248       PHỚT CẦN        BOM SOLA 280-3

249       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 280-3

250       PHỚT CẦN        ARM SOLA 290

251       PHỚT CẦN        BOM SOLA 290

252       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 290

253       PHỚT CẦN        ARM SOLA 290-3

254       PHỚT CẦN        BOM SOLA 290-3

255       PHỚT CẦN        BUCKET SOLA 290-3

 

may-xuc-dao-rhinoceros-xn90-ly

Hình ảnh bàn giao tận công trình cho khách máy xúc trung quốc XN90

Thông tin liên hệ: Công ty CP XNK Máy công trình Nagoya Việt Nam

+ Hotline: (+84)0564968888

+ Chi nhánh Miền Bắc:

 1. Km17+200 QL5, Phố Chợ Cơm, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
 2. Quốc lộ 3, Thôn Văn Thượng, Xã Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội

+ Chi nhánh Miền Nam:

 1. Số 83, Quốc lộ 51, Khu phố 3, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Mua các sản phẩm tại NAGOYA Việt Nam, Quý khách sẽ được:
 • Giao hàng tại địa chỉ khách hàng yêu cầu, nhanh chóng, chính xác.
 • Có đầy đủ hóa đơn, giấy chứng nhận nguồn gốc suất xứ CO, CQ.
 • Giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng từ cục đăng kiểm Việt Nam.
 • Chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, và của Nagoya Việt Nam.
 • Dịch vụ hậu mãi nhanh chóng, nhân viên tận tình, chuyên nghiệp.
 • Hàng bán ra là mới 100% nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy.
 • Trải nghiệm sản phẩm ngay tại Showroom Nagoya Viêt Nam.
 • Hỗ trợ mua máy xúc đào trả góp, vay vốn ngân hàng, thủ tục nhanh, gọn.

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Sản phẩm tương tự
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hotline 24/7: 0564 96 8888

Hỗ trợ kỹ thuật: 0867 690 579

Chi Nhánh Miền Bắc:

1. Km17 QL5A, Xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

2. QL3, Thôn Văn Thượng, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội

Chi Nhánh Miền Nam:

1. Số 83, QL51, Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

ĐĂNG KÝ/ ĐĂNG NHẬP
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 4
Trong ngày: 90
Trong tuần: 556
Lượt truy cập: 107825
nagoya việt nam

Chi nhánh Miền Bắc: Hotline 0564 96 8888

- Trụ sở: Chợ Cơm, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên

- QL3, Văn Thượng, Xuân Canh, Đông Anh, Hà Nội

Chi nhánh Miền Nam:  ĐT 0981 939 568

- Số 83, QL51, Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai

- Email: info@nagoyavietnam.com

- ketoan@nagoyavietnam.com (thanh toán, hóa đơn)

 

Bản đồ đến nagoya Việt Nam

Thiết kế bởi MÁY XÚC ĐÀO NAGOYA VIỆT NAM